صادرات خرما به کشور اندونزی

نویسنده مطلب : مدیر سیستم
1399/5/29
گروه خبری : خبرهای عمومی
729
+ 0 | - 0

شرکت تجارت گستر نصر پارس یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ جهاد نصر فارس در سال 1398 صادرات خرما را به کشور اندونزی انجام داد:

خرما:

حجم صادرات بالغ بر 26887 کیلوگرم و بمبلغ 5804000000 تومان در سال 98 انجام شد.

خبرهای مرتبط

نظر خود را بیان کنید