صادرات پرتقال را به کشور قطر

نویسنده مطلب : مدیر سیستم
1399/5/29
گروه خبری : خبرهای عمومی
664
+ 0 | - 0

شرکت تجارت گستر نصر پارس یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ جهاد نصر فارس در سال 1399 صادرات پرتقال را به کشور قطر انجام داد:

پرتقال:

حجم صادرات بالغ بر 24000 کیلوگرم و بمبلغ 2784000000 تومان در سال 99 انجام شد.

خبرهای مرتبط

نظر خود را بیان کنید